Zjišťování vlastností sond detektorů kovů

Title Alternative:Analyze the quality of metal detector probes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá základními principy funkce detektorů kovů a jejich nejběžnějšími konstrukčními provedeními sond. Jsou zde probrány jednotlivé tipy sond podrobněji a okrajově popsána funkce cívky v obvodu, vznik elektromagnetického pole a také principy zpracování vstupního signálu. U zpracování signálu jsem se zaměřil na funkci a vlastnosti Lock-in zesilovače. Dále se práce zabývá praktickou části, kde je popsáno a vysvětleno vlastní měření, které probíhalo v laboratoři školy na zakoupeném detektoru kovů. Také jsou zde rozebrány problémy při detekci kovů. Výsledky a závěry z praktické části jsou zhodnoceny v závěru a výsledné naměřené hodnoty se dají nalézt v příloze A.
This bachelor study is concerning about basic principles of metal detectors and their most common constructions of probes. There are singly described types of probes, marginally function of inductor in circuit, creation of electromagnetic field and principles of manipulation with input signal. I focused on function and characteristics of Lock-in intensifier. Bachelor study is also including practical part where is described and explained own measurment, which was proceeding through the metal detectors bought by the University. There are also analysed problems during metal detecting procedure. Results and conclusions of practical part are reviewed in final conclusion and results of measeured values can be found at section A.
Description
katedra: RSS; rozsah: 36 stran, 2 s. příloh
Subject(s)
detektor kovů, lock-in zesilovač, detekce, tipy sond, cívka, metal detectors, lock-in amplifier, detection, probe tips, inductor
Citation
ISSN
ISBN