Vlastnosti sportovního oblečení založené na principu složených vrstev

Title Alternative:PROPERTIES OF SPORTSWEAR BASED ON THE PRINCIPLE OF COMPOSITE LAYERS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sběrem informací a testováním funkčního oblečení pro zimní sporty. V rešeršní části se zabývám informacemi ohledně materiálů používaných pro tento účel, jejich vlastnostmi a dále ukazateli oděvního komfortu. V experimentální části jde o zkoumání hodnot prodyšnosti a voděodolnosti materiálů firmy ALPINE PRO, a.s. . Jedná se o porovnávání hodnot naměřených u samostatných vrstev oděvního systému s vrstvami složenými do jednoho funkčního celku. Dále se zabývám kontrolou hodnot uvedených na oděvních výrobcích již zmíněné firmy, a zda tyto hodnoty souhlasí s výsledky měření při kontrolním měření.
This bachelor work is deal with collection of information and testing of functional wear for winter sports. Literature search part focuses of information about materials used for this purpose, their properties and factors of clothing comfort. Experimental part of bachelor work examines values of breathability and waterproofing of materials by company ALPINE PRO, a.s.. This is a comparison of measured values of the individual layers of clothing with layers of folded into a functional whole . Another part deals with control values shown on apparel companies have already mentioned, and whether these values agree with measurements in control measurements.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 52
Subject(s)
prodyšnost, voděodolnost, izolace, komfort oděvu, funkční oblečení, termoregulace, vrstvení, breathable, waterproof, isolation, comfortable of clothing, functional clothing, thermoregulation, layering
Citation
ISSN
ISBN