Sledování nákladů dle odpovědnosti ve firmě První podještědská stavební s.r.o.

Title Alternative:Monitoring of the responsibility in the firm První podještědská stavební s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zabývá sledováním nákladů dle odpopvědnosti pro zlepšení koordinace činností uvnitř podniku a zefektivnění řízení a rozhodování managementu firmy První podještědská stavební s.r.o. Současný systém zachycování nákladů ve firmě nedokáže přiřadit jednotlivé náklady k místu jejich vzniku a tudíž neumožňuje jejich analyzování a ovlivňování. Cílem práce je navrhnout způsob evidence nákladů, který by zprostředkoval získávání podrobných informací o nákladovém hospodaření jednotlivých staveb. předpokladem pro podobnou evidenci nákladů je vytvoření odpovědnostních středisek a zavedení vnitropodnikového účetního systému.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN