Nástupnictví v rodinném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním procesu nástupnictví v rodinném podniku. Vybraný podnik funguje jako dvě fyzické osoby a proto je součástí práce zkoumání možné transformace. Pro případnou transformaci podniku byly vybrány tyto právní formy podnikání: komanditní společnost, veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným. Hlavním cílem této práce je zjistit, zdali je vhodnější transformace podniku na jinou právní formu anebo setrvání v podnikání jako několik fyzických osob. Tento fakt se projeví nejenom v probíhajícím procesu nástupnictví, ale i ve fungování společnosti v budoucnosti. Z tohoto důvodu jsou zkoumanými faktory složitost založení daných právních forem podnikání a předání podniku ve vybraných právních formách.
The bachelor thesis deals with the process of succession in a family business. Part of this issue is also a comparison of the different legal forms of business on which the selected enterprise could be transformed from two individuals. The following legal forms of business were selected for possible transformation: limited partnership, public company and limited liability company. The main aim of this work is to find out what is most suitable for the selected company in the succession process as well as for future functionality and potential development. For this reason, the factors examined are the complexity of establishing a given legal form of business and the complexity of handing over a business in selected legal forms.
Description
Subject(s)
Podnik, rodina, nástupnictví, právní forma podnikání, podíl ve společnosti, založení společnosti, Business, Family, Succession, Legal form of business, Share in the business, Establishment of company
Citation
ISSN
ISBN