Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region

Title Alternative:Foreign Direct Investment and its Impact on the Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce s názvem ''Přímé zahraniční investice a jejich důsledky pro region'' má za cíl analyzovat a zhodnotit vliv vybraných přímých zahraničních investic na okres Louny se zaměřením na mikroregion Podbořansko, prostřednictvím rozboru údajů o konkrétních firmách z průmyslové zóny Alpka. Práce je členěna do šesti kapitol. Přímé zahraniční investice, jejich příčiny vstupu a dopady jsou teoreticky nastíněny v prvních dvou částech této práce. V dalších dvou kapitolách je pozornost věnována okresu Louny a průmyslové zóně Alpka s cílem provézt socio-ekonomickou analýzu této oblasti. Pátá kapitola se zabývá konkrétními přímými zahraničními investicemi, které jsou lokalizované v průmyslové zóně Alpka. Poslední kapitola hodnotí komplexně důsledky těchto investic pro oblast Podbořansko a celý okres, se zvláštním důrazem na regionální trh práce. Na základě provedené analýzy stavu realizovaných investic jsou v této kapitole nastíněny návrhy a doporučení týkající se hlubšího propojení přímých zahraničních investic, průmyslové zóny a regionu.
Description
116 s., 2 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
foreign investments, zahraniční investice
Citation
ISSN
ISBN