Podpora čtenářské pregramotnosti dětí z dětských domovů

Title Alternative:Foster Home Children#s Early Literacy Support
dc.contributor.authorBraumová, Zdeňka
dc.date.accessioned2018-12-03T18:41:48Z
dc.date.available2018-12-03T18:41:48Z
dc.description.abstractDěti z dětských domovů nemají žádné anebo velmi malé zkušenosti s předčítáním v původní rodině, potažmo kojeneckém ústavu. Jsou z čtenářsky nepodnětného prostředí. Práce popisuje danou situaci, nástin možných obtíží, mapuje a zkoumá podporu čtenářské pregramotnosti v rodinách a dětských domovech. A navrhuje způsoby zlepšení a utváření čtenářsky podnětných prostředí.cs
dc.description.abstractChildren from orphanages have none or just a little experience with reading in their original family, hence the institute for infants. They come from a non-reader-stimulating environment. This thesis describes the situation, outlines possible difficulties, explores and examines the promotion of early literacy in families and orphanages. And suggests ways for improvements and forming the reader stimulating environment.en
dc.identifier.signatureV 230/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60795
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisčtenářská gramotnostcs
dc.subject.verbispředškolní výchovacs
dc.subject.verbisústavní výchovacs
dc.subject.verbisreaders' literacyen
dc.subject.verbispreschool educationen
dc.subject.verbisinstitutional child careen
dc.titlePodpora čtenářské pregramotnosti dětí z dětských domovůcs
dc.title.alternativeFoster Home Children#s Early Literacy Supporten
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06536796
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-19-25 19:19:05cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
13.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
326.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
330.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_23017_P.pdf
Size:
5.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP