Hodnocení výsledků ortopedických operací z hlediska soběstačnosti pacienta

Title Alternative:The Evaluation of the Results of Orthopedic Surgery from the Viewpoint of the Patient's Self- Sufficiency
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor´s thesis deals with the evaluation of orthopedic surgery in terms of self-sufficiency of patients. It focuses on two most common orthopedic operations - aloplastic of hip joint and knee arthroscopy. Thesis contains two parts: theoretical and research. The theoretical part describes the course of these two interventions and refers to the diseases leading to this interventions. It defines the term self-sufficiency in terms of how it is perceived by nursing. The research part maps the development of self-sufficiency of patients before these interventions and during the subsequent post-operative period. Resulting data are compared and evaluated (including conclusions and recommendations) in the closing discussion.
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ortopedických operací z hlediska soběstačnosti nemocných. Zaměřuje se na dvě nejčastější ortopedické operace, a to na aloplastiku kyčelního kloubu a artroskopii kloubu kolenního. Teoretická část popisuje průběh těchto dvou výkonů a zmiňuje se o nemocech, které k nim vedou. Dále definuje pojem soběstačnost z pohledu, jak ji vnímá obor ošetřovatelství. Výzkumná část mapuje vývoj soběstačnosti u nemocných před těmito výkony a v následném pooperačním období. Diskuze pak výsledná data hodnotí, porovnává je a vyvozuje z nich závěry a doporučení.
Description
katedra: UZS; přílohy: CD, leták; rozsah: 86 s., 30 s.
Subject(s)
orthopedics, hip joint, knee joint, aloplastics, arthroscopy, self-sufficiency, ortopedie, kyčelní kloub, kolenní kloub, aloplastika, artroskopie, soběstačnost
Citation
ISSN
ISBN