Prospěch žáků ve vztahu k individuallitě pociťované komunikační ostýchavosti

Title Alternative:Pupil´s assesment in correlation to their individual communication shyness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This study is focused on the relation between the school marks of children and their communicative shyness. To find the main factors which influence the communicative shyness of the school children and to propose the possible reeducation, is the main aim of this study. The research, based on the questionnaire to determinate the level of communicative shyness of the first level elementary school children in Liberec, is also a part of this study. The next aim is to analyze the results of the questionnaire, to analyze the individual school results, the individual classes results and to compare the childrens questionnaire answers with their school marks.
Diplomová práce je zaměřena na vztah prospěchu žáků k individuálně pociťované komunikační ostýchavosti. Prvním cílem práce je zjistit faktory ovlivňující komunikační ostýchavost žáků a nastínit její případnou reedukaci. Součástí práce je výzkum realizovaný metodou dotazníku určující stupeň komunikační ostýchavosti dětí prvního stupně základních škol v Liberci. Druhým cílem práce je vyhodnocení všech dotázníků, analýza výsledků jednotlivých škol, tříd a porovnání odpovědí žáků s jejich individuálním prospěchem.
Description
katedra: KPV; rozsah: 81
Subject(s)
communication, communicative shyness, younger school - age kid, communicative shyness influencing factors, komunikace, komunikační ostýchavost, dítě mladšího školního věku, prvky ovlivňující komunikační ostýchavost dětí
Citation
ISSN
ISBN