Využití arteterapie ve školní družině

Title Alternative:Use of Art Therapy Techniques in School Clubs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala využitím arteterapie ve školní družině. Práce byla tvořena dvěma stěžejními částmi, a to částí teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka pomocí odborné literatury objasnila základní principy arteterapie, zároveň se zabývala problematikou rodiny, náhradní rodinné péče, mentální retardace a poruch chování, zdůraznila důležitost péče o duši. Praktická část byla zaměřena na pozorování vytypované skupiny dětí ve školní družině a analýzu jejich prací. Jednalo se o formu kvalitativního průzkumného šetření. Byly použity základní metody arteterapie. Průzkum prokázal pozitivní vliv arteterapie na bio-psycho-sociálně-spirituální vývoj dítěte. Na základě průzkumu lze jako vhodné arteterapeutické přístupy označit techniku bičování sloužící k uvolnění emocí, agrese, techniku linií slouží ke koncentraci a zlepšení jemné motoriky, techniku koláží sloužící ke spolupráci a preciznosti, techniku kašírování a hmatovou, haptickou techniku, která bývá velmi podnětná pro vlastní kreativitu a seberealizaci dětí.
Description
81 s. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
art therapy, school clubs, arteterapie, školní družina
Citation
ISSN
ISBN