Generace superkontinua ve fotonickém vlákně a objemových materiálech

dc.contributorKozák Martin, RNDr. Ph.D. : 66646
dc.contributor.advisorŽídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.authorTauchmanová, Martina
dc.date.accessioned2020-09-22T18:23:37Z
dc.date.available2020-09-22T18:23:37Z
dc.date.committed2020-5-18
dc.date.defense2020-06-30
dc.date.submitted2019-10-9
dc.date.updated2020-6-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření frekvenčního pásma vstupujícího záření. V této práci bylo superkontinuum experimentálně generováno v objemovém vzorku krystalu safíru pomocí zesilovaných emtosekundových laserových pulsů, jejichž energie se pohybovala v řádu mikrojoulů. Dále proběhla generace ve fotonickém vlákně budícími fs pulsy s nanojaulovou energií. Pro analýzu výstupního záření bylo zvoleno hyperspektrální proměřování. V případě safíru bylo superkontinuum pozorováno v rozsahu vlnových délek 480-2500 nm, ve fotonickém vlákně spektrum superkontinua pokrývalo oblast 750-2500 nm. Bylo provedeno testování vlivu intenzity dopadajícího zářenía jeho pulsní frekvence v rozsahu 1 kHz až 100 kHz. Následně proběhla analýza účinků nelineárních jevů na vstupní svazek světla z hlediska jeho stability a divergence.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis concentrates on the non-linear response of optical materials when exposed to high-power laser radiation. It is focused on the non-linear phenomenon called supercontinuum generation, which leads to great broadening of the frequency bandwidth of the incident radiation. In this work, the supercontinuum was experimentally generated in a sapphire crystal volume sample using an amplified femtosecond laser with microjoule energy pulses.Further, the supercontinuum was generated in a photonic crystal fibre by applying nanojoule fs laser pulses. The hyperspectral characterization was chosen for the output radiation analysis. The supercontinuum was observed to cover the wavelength range of 480-2500 nm in the sapphire crystal and in the wavelength range of 750-2500 nm in the photonic crystal fibre. The effect of input radiation intensity and its pulse repetition rate in the frequency range between 1 kHz and 100 kHz were tested. Finally, the effects of nonlinearphenomena on the entering beam of light in terms of its stability and divergence were analysed.en
dc.description.mark
dc.format66
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202002095
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157735
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] MURTI, Y. V. G. S.; VIJAYAN, C.~Essentials of nonlinear optics. John Wiley & Sons, 2014.par par[2] DUDLEY, John M.; GENTY, Goëry; COEN, Stéphane. Supercontinuum generation in photonic crystal fiber.~Reviews of modern physics, 2006, 78.4: 1135.par par[3] DUBIETIS, Audrius, et al. Ultrafast supercontinuum generation in bulk condensed media (Invited Review).~arXiv preprint arXiv:1706.04356, 2017.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectsuperkontinuumcs
dc.subjectnelineární jevy třetího řáducs
dc.subjectultrakrátké pulsycs
dc.subjectfotonické vláknocs
dc.subjectsafírcs
dc.subjectsupercontinuumen
dc.subjectthird order non-linear effectsen
dc.subjectultrashort pulsesen
dc.subjectphotonic crystal fibreen
dc.subjectsapphireen
dc.titleGenerace superkontinua ve fotonickém vlákně a objemových materiálechcs
dc.titleSupercontinuum generation in a photonic fiber and bulk materialsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAVI
local.degree.programmeAplikované vědy v inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB3901
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM17000103
local.identifier.stag40372
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667652
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2095
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Tauchmanova_Martina_2020.pdf
Size:
4.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tauchmanova__posudek_vedouciho.pdf
Size:
199.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tauchmanova__posudek_oponenta.pdf
Size:
271.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP