Návrh zdokonaleného datového modelu pro síťové analýzy silniční sítě

Title Alternative:Proposal of improved data model for road network analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the implementation of relevant attributes into the road network data model which is based on the Fundamental Base of Geographic Data; these attributes would be used to express the horizontal curvature of the road. Introductory theoretical part describes methods mentioned in other academic works. On this basis, the practical part of the thesis designs a data model which uses attributes of angular change and directional arc radius to reflect the real properties of roads. Process of designing the model is adapted to the environment of the ESRI ArcGIS 10 program using Python scripting language. In the end, the proposed data model is used for the purpose of the service area analysis in the territory of the administrative unit of Liberec. The functionality of the model is then evaluated on the basis of the results of the analysis and other potential ways of increasing the accuracy of the model are proposed.
Bakalářská práce se zabývá implementací vhodných atributů do datového modelu silniční sítě, založeného na datové sadě ZABAGED, které by sloužily pro vyjádření horizontálního zakřivení komunikací. V úvodní teoretické části jsou popsány metody, kterými k dané problematice přistupují ostatní odborné práce. Na jejich základech je v praktické části navržen datový model, který za pomoci atributu úhlové změny a poloměru směrových oblouků lépe vyjadřuje skutečné vlastnosti komunikace. Postup tvorby modelu je přizpůsoben prostředí programu ESRI ArcGIS 10 s využitím skriptovacího jazyka Python. V závěru je navržený datový model použit pro analýzu dojezdových časů na modelovém území ORP Liberec. Na základě výsledků analýzy je ohodnocena funkčnost modelu a jsou navrženy další postupy pro jeho zpřesnění.
Description
katedra: KGE; přílohy: CD; rozsah: 68 s.
Subject(s)
data model, gis, horizontal curvature, curvature index, directional arc radius, python, road network, datový model, gis, horizontální zakřivení, křivolakost, poloměr směrového oblouku, python, silniční síť
Citation
ISSN
ISBN