Vytvoření nástroje pro tvorbu scénářů.

Title Alternative:Creation Tool for Production Scenarios
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V první části práce je vysvětlen pojem autorský nástroj a stručně popsán eLearning. Dále jsou uvedeny základní informace o XML, jak implementovat DOM strukturu a způsoby pro validaci dokumentů. Následuje popis vývojového prostředí Delphi a programovacího jazyka Object Pascal. V neposlední řadě je zmíněn význam pojmu scénář a navazuje pár slov o stávajícím řešení vývoje scénářů. V závěru práce je popsáno, jak bylo postupováno při programování aplikace.
At the first part of the work there is explained the term Authoring Tools and shortly described eLearning. There is mentioned the basic information about XML, how to implement DOM structure and manners for validation documents. Next, there is the description of developmental environment Delphi and programming language called Object Pascal. At least, there is mentioned the meaning of term Scenario and there is written few words about existing solution of development of scenarios. At the end of my work, there is described how it was progressed during programming application.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 47 s., 8 s. příloh
Subject(s)
authoring tools, elearning, autorský nástroj, elearning, xml, delphi
Citation
ISSN
ISBN