Studium hoření termicky pojených netkaných textilií

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zmapovat změnu trendu v hořlavosti termicky pojené netkané textilie z čistě termoplastického materiálu v závislosti na změně hodnoty její objemové hmotnosti. Samotná spalovací zkouška byla prováděna na základě normy VW 01000 (PV 3357). Testované vzorky byly následně vyhodnocovány na základě velikosti prohořelé a plamenem zasažené plochy obrazovou analýzou prostřednictvím počítačového programu.
The aim of this bachelor thesis is to chart a change of flammability of thermally bonded nonwoven textile made of thermoplastic material according to change of its density. The combustion test itself was carried out according to VW 01000 (PV 3357) standard. Tested samples were then evaluated on the basis of the size of the burnt and affected area of by image analysis.
Description
Subject(s)
Hoření, netkané textilie, termické pojení, polyesterová vlákna, kopolyesterová vlákna, spalovací zkouška, mykání, příčné kladení, Burning, nonwoven textiles, thermal bonding, polyester fibers, copolyester fibers, combustion test, carding, perpendicular laying
Citation
ISSN
ISBN