Vývoj metody úpravy vlákenných filtrů pomocí oxidů kovu

Title Alternative:Development of the method of adjustment of fibrous filters using metal oxides
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá modifikáciou filtračných nanovlákenných materiálov oxidmi kovov pre pridaním katalytických vlastností. Rešeršná časť sa zaoberá nekatalytickými a katalytickými procesmi využívané pre čistenie plynov a kvapalín. Práca sa zaoberá využitím katalýzy, najmä heterogénnou. Experimentálna časť diplomovej práce sa zaoberá výrobou nanovlákien a modifikáciou roztokov z polyuretánu obsahujúce oxidy kovov: oxid ciničitý SnO2 a oxid chrómičitý CrO2. Nanovlákna sú získané pomocou technológie Nanospider. Vyrobené nanovlákenné vrstvy boli určené pre katalytické čistenie vzduchu.
Description
104 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nanofibers, electrospinning, nanovlákna, elektrostatické zvlákňování
Citation
ISSN
ISBN