Studium sorpce kapalin termoplasticky pojenými textiliemi

Title Alternative:Thermal bonding materials sorption of liquids
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sorpcí kapalin do termicky pojených textilií. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou popsány technologie výroby netkaných textilií se zaměřením na termické pojení. Dále je zde zmíněna teorie smáčení textilií. Experimentální část popisuje výrobu textilií a jejich následné testování. Dále jsou prezentovány výsledky práce a jejich vyhodnocení. Vyrobené materiály se lišily zejména jemností použitých základních vláken, poměrem směsování, plošnou hmotností a tloušťkou. Pro testování vzorků byly použity tři různě viskózní kapaliny.
Description
48 s., 50 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nonwoven textiles, netkané textilie
Citation
ISSN
ISBN