Komparace vybraných depozitních bankovních produktů se zaměřením na situaci v České republice

Title Alternative:Comparison of selected depositary banking products with a focus on the situation in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this thesis is familiarizing with a depositary products in the Czech Republic. The thesis is divided into four main parts. The first part is devoted to the structure of depositary products and an overview of the various depositary products. The second part is more focused on selected depositary products in the Czech Republic. These are savings accounts, building savings, time deposits and bank books. A separate chapter is devoted to comparison of the selected depositary products. In this chapter, attention is drawn to calculation of the profitability of selected products. On the basis of calculations is performed the presentation via charts and verbal comments. The last part of the thesis summarizes the results that were achieved.
Cílem této práce je seznámit s depozitními produkty v České republice. Práce je rozdělena na čtyři hlavní částí. První část je věnována struktuře depozitních produktů a charakteristice jednotlivých depozitních produktů. Druhá část se podrobněji věnuje vybraným depozitním produktům v České republice. Těmi jsou spořící účty, stavební spoření, termínované vklady a vkladní knížky. Samostatná kapitola je věnována komparaci těchto vybraných druhů depozitních produktů. V této kapitole je pozornost věnována výpočtům výnosnosti produktů. Na základě výpočtů je provedena prezentace pomocí tabulek a slovních komentářů. Poslední část práce potom shrnuje výsledky, které byly dosaženy.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 84 s.
Subject(s)
depositary products, comparison, savings account, building saving, time deposit, bank book, depozitní produkty, porovnání, spořící účet, stavební spoření, termínovaný vklad, vkladní knížka
Citation
ISSN
ISBN