Zapojení České republiky do evropského integračního procesu: dopad na malé a střední podniky v České republice

Title Alternative:Participation of the Czech Republic on the European Integration Process: the Impact on Small and Medium Enterprises
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístupu České republiky do Evropské unie a jejím hlavním cílem je zhodnotit jednotlivé dopady vstupu ČR do EU na potravinářský průmysl v ČR, respektive na vybraný potravinářský podnik, který je klasifikován jako MSP. První část práce je zaměřena na charakteristiku začleňování ČR do evropského integračního procesu, vytvoření jednotného vnitřního trhu a teoretický výklad malého a středního podnikání na území ČR. Druhá část práce se zabývá obecnou charakteristikou českého potravinářství a zásadními změnami v tomto odvětví, které souvisí se vstupem ČR do EU. Následně je zpracována případová studie konkrétního malého a středního potravinářského podniku s důrazem na rozbor vlivů členství ČR v EU. V závěru práce je pozitivně zhodnocen vliv vstupu ČR do EU na ekonomickou situaci podniku.
Description
101 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
small and medium-sized enterprises, small and medium-sized business, malé a střední podniky, malé a střední podnikání
Citation
ISSN
ISBN