Studie možností vytvoření inteligentního oděvu detekujícího úraz osoby

Title Alternative:Study of possibilities of building up intelligent garment capable of detecting an injury of human being
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation treats of composition of an "intelligent garments" an inbuit sensors monitoring life functions of human being. This text is aimed especially to ECG sensors and ways of detection of breath by the help of acceleration sensors, oximetry etc. The main purppose of the garment is to detect injury of the suite user and send signal to a headquarter, where it is evaluated and a decision on approriate actions in order to help the particular person is made. From using this suit can benefit not only an army but also medicine (for example telemedicene), sportsman, fireman, rescuer workers, and other.
V diplomové práci je pojednáváno o složení tkaniny tzv. "inteligentních oděvů" a v nich zabudovaných senzorů, jejichž význam spočívá v monitorování životních funkcí člověka. Text je zaměřen hlavně na EKG senzory a způsoby detekce dechu pomocí akceleračních senzorů, oximetrie nebo právě již zmíněných EKG senzorů. Hlavním účelem oděvu, díky zabudovaným senzorům, je vyhledat a okamžitě zareagovat na zranění nositele, a to vysláním signálu na ústředí, kde se stav zraněného vyhodnotí a rozhodne se, zda mu je pomoci či nikoliv. Užití tohoto oděvu nemusí být pouze armádou, ale také v lékařství (např. telemedicíně), ve sportu nebo pro záchranáře a hasiče.
Description
katedra: KOD; rozsah: 64 s
Subject(s)
intelligent textiele, conductive net, integration, ecg sensor, acceleration sensor, oximetry, inteligentní textilie, vodivá síť, integrace, ekg senzor, akcelerační senzor, oximetrie
Citation
ISSN
ISBN