Poutní místa ve vzdělávání

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem kolem religiózní geografie a morální geografie. Dále je zde analýza učebnic zeměpisu a to konkrétně k pojetí náboženství. Navrhuje výuku morální geografie a následně terénní výuku o poutních místech. Dalším je výzkum na církevních školách v královéhradecké diecézi o tom, jak žáci vnímají poutní místa.
This Master's Thesis deals with the research concerning religious and moral geography, as well as the geography textbooks - especially how they view the topic of religion. This thesis proposes a concept of a school subject of moral geography, also considering pilgrimage sites in terrain education. The other research looks into the views of the pilgrimage sites at the religious schools in the Roman Catholic Diocese of Hradec Králové.
Description
Subject(s)
poutní místa, morální geografie, učebnice zeměpisu, religiózní geografie, náboženství, pilgrimage sites, moral geography, textbooks of geography, religious geography, religion
Citation
ISSN
ISBN