Ověření vypovídací schopnosti Altmanova modelu

Title Alternative:Verification of predicating ability of Altman´s model
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of work is the analysis of the Altman's model in the market conditions of the Czech Republic and it's predicative efficiency in the application on data of selected companies. The Altman´s model is one of the complex indicators used for the evaluation and the prediction of financial position of entrepreneurial subjects. There is used five partial indicators, calculated and measured objectively. These indicators are called financial ratios and their summary predicates the total score. This total score is the basic of the classification of financial health of entrepreneurial subjects. The thesis describes the genesis and the structure of the Altman's model, compares its financial ratios and presents the advantages and disadvantages of these ratios. There is introduced original Altman´s model and its modified version used in economic conditions of the Czech Republic. The work shows the factors, which influence the predicative capability of the Altman´s model. In conclusion the original version of the Altman´s model is testing in real values of select companies in stable financial situation from the area of building industries.
Práce se zabývá analýzou Altmanova modelu v podmínkách České republiky a ověření jeho vypovídací schopnosti v aplikaci na konkrétní data vybraných společností. Altmanův model je jedním z komplexních ukazatelů, které se používají pro hodnocení a předpověď finanční situace podnikatelských subjektů. V Altmanově modelu je objektivně váženo a počítáno 5 dílčích ukazatelů, tzv. finančních poměrů, jejichž souhrn dává celkové skóre. Tento celkový souhrn je základem pro klasifikaci finančního zdraví podnikatelských subjektů. Diplomová práce popisuje vznik a strukturu Altmanova modelu a porovnává jeho poměrové ukazatele, s uvedením jejich výhod a nevýhod. Je zde uveden původní Altmanův model i jeho modifikovaná verze používaná v ekonomických podmínkách České republiky. Práce dále uvádí faktory, které ovlivňují vypovídací schopnost Altmanova modelu. V poslední kapitole je testována původní verze tohoto modelu na skutečných hodnotách vybraných společností v dobré finanční situaci z oblasti stavebnictví
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 63 s., 11 s. příloh
Subject(s)
financial analysis, diskriminant analysis, altman´s model, z-score, financial ratios, predicative ability, vypovídací schopnost, finanční analýza, diskriminační analýza, altmanův model, z-score, poměrové ukazatele, vypovídací schopnost
Citation
ISSN
ISBN