Proměna mužské identity ve vztahu k roli otce

Title Alternative:Man identity changes in father´s role relation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my bachelor?s thesis is to find out how the male identity has changed, especially with regard to the father?s role. The transformation of male identity has been considerably influenced by the rise of feminist thought. Due to that the traditional male role and its attendant values were challenged and weakened. I have tried to address this problem with respect to the changes in society, for instance with regard to the industrial revolution. Father is an important part of a family and the transformation of his role has a significant impact on him and his offspring alike which affects future of all of us.
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak se ve společnosti proměňuje mužská identita, a to zvláště ve vztahu k roli otce. Proměnu mužské identity značně ovlivňuje vzestup feministických myšlenek. Jejich následkem je zpochybnění a oslabení tradiční mužské role i s hodnotami, které k ní náleží. Tento problém jsem se snažila postihnout s ohledem na změny ve společnosti, například i na průmyslovou revoluci. Otec je důležitou součástí rodiny a proměna, jíž jeho role prošla, má značné důsledky jak pro něj, tak i pro jeho potomky, čímž se dotýká budoucnosti nás všech.
Description
katedra: KFL; přílohy: 2 obrázky, Seznam odborných termínů, 1 CD; rozsah: 51 s. (74 972 znaků)
Subject(s)
emancipation, identification, male identity, father, social roles, emancipace, identifikace, mužská identita, otec, sociální role
Citation
ISSN
ISBN