Projevy vlastenectví v české barokní literatuře

Title Alternative:Expressions of Patriotism in the Czech Baroque Literature
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je zaměřit se na projevy vlastenectví v české barokní literatuře, popsat charakteristické motivy a interpretovat vybrané texty. V prvních kapitolách práce je nastíněný historický kontext, pojednává se zde o problematice baroka, o barokní literatuře a nejčastějších barokních literárních žánrech. Následující části pojednávají o barokním vlastenectví a způsobu, jakým se projevovalo v české literatuře. Bakalářská práce se zaměřuje na vlastenecká díla obsahující motivy uctívání českých světců, obrany a oslavy českého jazyka a územní patriotismus.
The main aim of this work is to focus on the expressions of patriotism in the Czech baroque literature, to describe characteristic motives and to interpret selected texts. The first chapters are about a historical context, issues of Baroque, baroque literature and the most frequent baroque genres. The following parts of the work discuss baroque patriotism and the way how it is reflected in the Czech literature. This thesis focuses on patriotic works that include motives of the Czech saints, defence and celebration of the Czech language and territorial patriotism.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN