Stabilita struktury kompresních punčoch

Title Alternative:The stability structure compression tights
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá stabilitou struktury kompresních punčoch. Byl zvolen jeden typ kompresní punčochy, bylo vyrobeno pět válečků různého průměru (ze dřeva) k vyvolání rozdílné deformace, sledovala se změna opředení a změna parametrů očka (rozevření stěn očka, výška jehelního obloučku a tloušťka elastomeru). Změny byly hodnoceny metodou obrazové analýzy na přístroji LUCIA. Vyhodnoceny byly změny opředení (měřena tloušťka průmětu - změny podél příze) a změny rozevření stěn oček. Výsledky byly shrnuty v tabulkách a grafech.
There is dealing with stability of compression tight structure in this bachelor thesis. One type of compression tight has been choosen, five wooden rollers by different kalibre has been made for invoking different deformation, a change of leant and change of link parameters (mening of link face, height of needle curl and thickness of elastomer) has been observed. Changes have been evaluated by method of image analysis on the LUCIA instrument. Changes of leant (measured a thickness of a projection - changes along the yarn) and changes of link face mening have been evaluated. The results of the measurements have been evaluated in tables and charts.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 51 s.
Subject(s)
struktura, kompresní punčocha, obrazová analýza, křečové žíly, opředení, čko, deformace, váleček, structure, compression tight, image analysis, varicose veins, leant, bud, deformation, roller
Citation
ISSN
ISBN