Josef Mašín - varnsdorfský občan

Title Alternative:Josef Mašín - Citizen of Varnsdorf
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this baccalaureate thesis is a Varnsdorf citizen Josef Mašín, who as chairman of the Municipal National Committee went significantly down in the city's history. Mašín?s political career culminated in 1954 when he was first elected Chairman of the Municipal National Committee. In the next fifteen years, he was credited with the creation and cultivation of the city. Since 1969, his political persecution began and didn?t stop even until his imprisonment in the turn of 1970 and 1971. After his release from prison, he was attacked several times for offences which he had as chairman of the committee allegedly committed. In 1975, he signed collaboration with the Czechoslovak counter-intelligence, and his life began to take a completely different direction. In 1984, his cooperation was terminated and Josef Mašín retreated into seclusion. In 1990, he was again for a short period elected chairman of Municipal National Committee in Varnsdorf. He died in 2000 and was buried in the cemetery of the same town.
Předmětem bakalářské práce je varnsdorfský občan Josef Mašín, který se jako předseda městského národního výboru výrazným způsobem zapsal do historie města. Mašínova politická kariéra vrcholila v roce 1954, kdy byl poprvé zvolen předsedou městského národního výboru. V následujících patnácti letech se zasloužil o budování a zvelebování města. Od roku 1969 začala jeho politická perzekuce, která neskončila ani jeho uvězněním na přelomu let 1970 a 1971. Po propuštění z výkonu trestu byl ještě několikrát napadán za delikty, jež údajně spáchal během svého předsednictví. V roce 1975 podepsal spolupráci s československou kontrarozvědkou a jeho život se začal ubírat zcela jiným směrem. V roce 1984 s ním byla spolupráce ukončena a Josef Mašín se stáhl do ústraní. V roce 1990 byl na krátko opět zvolen předsedou Městského národního výboru ve Varnsdorfu. Zemřel v roce 2000 a byl pochován na tamějším hřbitově.
Description
katedra: KHI; rozsah: 98
Subject(s)
josef mašín, city national committee, varnsdorf, choice, collaboration, communism, political persecution, josef mašín, městský národní výbor, varnsdorf, volby, spolupráce, komunismus, politická perzekuce
Citation
ISSN
ISBN