Komparace finanční výkonnosti u vybraných podnikatelských subjektů

Title Alternative:Comparison of the Financial Performance of the Selected Businesses
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá aplikací finanční analýzy, jako nástroje ke zjištění finanční výkonnosti a stability podnikatelských subjektů. Vybrané metody a modely absolutních, poměrových a bankrotně-bonitních ukazatelů jsou použity na dvě firmy, které jsou velkými vzájemnými konkurenty, působícími ve stejném odvětví. Pomocí analýz bude ověřeno finanční zdraví podniků, a zda nejsou ohroženy bankrotem v blízké budoucnosti. Výsledky za sledované období 2007 až 2011 jsou vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů, pod nimiž je následná interpretace. Srovnání si klade za cíl zhodnocení finanční stability a upozornění na slabá místa, která oproti konkurenci, budou potřebovat v následujících obdobích více pozornosti.
Description
99 s., 24 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
industrial productivity, financial analysis, výkonnost podniku, finanční analýza
Citation
ISSN
ISBN