Důsledky nezaměstnanosti

Title Alternative:Consequences of Unemployment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala důsledky nezaměstnanosti. Jejím cílem bylo zanalyzovat důsledky nezaměstnanosti v kontextu systému pomoci v hmotné nouzi. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí odborných zdrojů popisovala typy nezaměstnanosti, její důsledky a legislativní vymezení podpory nezaměstnaných. Praktická část byla rozdělena do dvou částí. První část zjišťovala pomocí dotazníku, v čem spatřují konkrétní důsledky nezaměstnanosti sami nezaměstnaní. Ve druhé části praktické části bylo analýzou dokumentů zkoumáno, jak sociální dávky dokáží finančně zajistit životní potřeby nezaměstnaných a jejich rodin. Výsledky této bakalářské práce mohou být využity ke zkvalitnění poskytované péče o klienty v hmotné nouzi, vedoucí ke zvýšení systému kontroly užívání sociálních dávek. Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o zrušení jedné ze sociálních dávek ? doplatku na bydlení, můžou výsledky bakalářské práce sloužit k orientaci v oblasti sociálních dávek a k argumentaci v této diskusi.
Description
64 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
unemployment, nezaměstnanost
Citation
ISSN
ISBN