Návrh a vývoj internetového obchodu s důrazem na User Experience

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu návrhu a vývoje internetového obchodu s důrazem na User Experience. Teoretická část práce blíže představuje pojmy elektronické obchodování a uživatelská přívětivost (User Experience). Následně jsou představeny možnosti realizace internetového obchodu a prostředky k jeho vývoji. Teoretickou část práce uzavírá uvedení do problematiky uživatelského testování aplikací. Praktická část nejprve definuje cílovou skupinu uživatelů internetového obchodu. Následně se primárně věnuje samotnému návrhu a vývoji internetového obchodu, který splňuje požadavky pro kladnou uživatelskou přívětivost. Vytvořený internetový obchod je následně podroben uživatelskému testování, jehož cílem je ověření správnosti provedeného řešení. Výsledkem diplomové práce je internetový obchod pro pražírnu kávy, který splňuje definované předpoklady pro kladnou uživatelskou přívětivost. Internetový obchod je vyvinut pomocí javascriptové knihovny React a frameworku Express.js. Datovou vrstvu obsluhuje nerelační databáze MongoDB.
This master thesis focuses on the design and development of an online store with an emphasis on User Experience. The theoretical part of this thesis introduces the concepts of Electronic Commerce and User Experience. Afterwards, the possibilities of realization of the online store and the methods of their development are presented. The theoretical part of the thesis closes with an introduction to user testing of applications. The practical part first defines the target group of users of the online store. Subsequently, it primarily focuses on the actual design and development of an online store that meets the requirements for positive user experience. The developed shopping environment is then subjected to user testing to verify the correctness of the implemented solution. The result of the thesis is an online shop for a coffee roastery that meets the defined requirements for positive user experience. The web store is developed using the React javascript library and the Express.js framework. The data layer is served by a non-relational database MongoDB.
Description
Subject(s)
elektronické obchodování, e-commerce, Express.js, internetový obchod, MongoDB, persona, React, User Experience, uživatelský prožitek, uživatelské testování, uživatelský výzkum, wireframe
Citation
ISSN
ISBN