VIZE VYUŽITÍ KULTURNÍ PAMÁTKY RODNÉHO DOMU ANTALA STAŠKA

Abstract
Předmětem této studie je návrh nového užívání a interiéru prostor rodnéhodomu Antala Staška a dále návrh nového sousedního objektu na místěpůvodní zchátralé stodoly, což bylo zadáním investora (obec Zlatá Olešnice).Záměrem investora je rekonstruovat tyto objekty na vícefunkční zařízeníumožňující provozovat co nejširší spektrum aktivit pravidelného ijednorázového charakteru. Návrh počítá například s pořádáním hasičskýchbálů, svatebních večírků, divadelních představení dětí z blízké základní školy,společenských setkání seniorů, komerčních, kulturně vzdělávacích. Prostorby měl být maximálně prostorově variabilní a provozně hospodárný.
The object of this study is to design a new use of interior space and hometownHouse Antala Staška a further proposal for a new neighboring building on the siteoriginal dilapidated barn, which was, by the investor (the village Zlata Olesnice).The investor is to reconstruct these objects on the multifunction deviceallowing to run the widest possible range of activities and regularsingle character. For example, the draft envisages organizing firefightingballs, wedding parties, theatrical performances of children from a nearby elementary school,social gatherings seniors, commercial, cultural - educational. spaceshould be maximally spatially variable and operationally economical.
Description
Subject(s)
ANTAL STAŠEK, STODOLA, KNIHOVNA, RESTAURACE, VÝSTAVNÍ SÁL, MULTIFUNKČNÍ SÁL, VÝTVARNÁ DÍLNA, KRKONOŠE, JIZERSKÉ HORY, ZLATÁ OLEŠNICE, STANOVÝ, RODNÝ DŮM, ANTAL STAŠEK, BARN, LIBRARY, RESTAURANT, EXHIBITION HALL, Multifunctional hall, ART WORKSHOP, KRKONOŠE, JIZERSKÉ HORY, ZLATÁ OLEŠNICE, STANOVÝ, BIRTHPLACE
Citation
ISSN
ISBN