SOFT chapadla pro nestrojírenské aplikace

Abstract
Práce je zaměřena na chapadla s měkkým úchopem, která jsou použita při manipulaci s křehkými nebo tvarově nestálými předměty. Teoretická část se zaměřuje na nejrozšířenější Soft chapadla v různých odvětvích průmyslu. Na jejich konstrukci, použití a budoucí projekty. V druhé části práce jsou uvedeny principy řešení chapadla. V praktické části je jeden z navrhovaných principů vybrán ke zpracování pomocí počítačového modelování. Následně je chapadlo vytvořeno a jsou otestovány funkční vlastnosti.
The thesis is focused on grippers with a Soft grip, which are used when handling fragile or unstable objects. The theoretical part focuses on the most used Soft grippers in various industry sectors. On their construction, use in practice and future projects. The second part of the thesis contains the principles of the grippers solution. In the practical part, one of the proposed principles is selected for processing using computer modeling. Subsequently, one finger of the gripper is created and the functional properties are tested.
Description
Subject(s)
Soft chapadlo, efektor, flexibilita úchopu, šetrné uchopení, manipulace, aktivní a pasivní chapadla, kuličkové chapadlo
Citation
ISSN
ISBN
Collections