Vybrané jevy v hodnocení venkovské a městské školy

Title Alternative:Chosen values of perfomance rural school and city school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 72
Subject(s)
students education, tuitional process, effectiveness of tuition, general educational programme, evaluation of education, questionnaire method, town and village school, cooperation with parents, vzdělávání žáků, vyučovací proces, efektivita vyučování, rámcově vzdělávací program, hodnocení vzdělávání, metoda dotazníku, městská a venkovská škola, spolupráce s rodiči
Citation
ISSN
ISBN