Využití metody plánovaného experimentu k návrhu vhodného designu plastové krytky

dc.contributorSimčinová Jana, Ing. : 63346
dc.contributor.advisorBajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. : 55140
dc.contributor.authorMaruška, David
dc.date.accessioned2019-05-31T04:11:23Z
dc.date.available2019-05-31T04:11:23Z
dc.date.committed2018-5-4
dc.date.defense2018-6-5
dc.date.submitted2017-3-29
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá průmyslovým experimentem zaměřeným na designvýrobku. Cílem této diplomové práce je využitelnost metody plánovaného experimentu(DOE) na tvorbě či optimalizaci designu výrobku. Práce popisuje přístup k návrhuexperimentu, stanovení klíčových a zkoumaných faktorů, jejich okrajových podmínek,s využitím programu Minitab. V teoretické části budou popsány jednotlivé části návrhuexperimentu. Samotný experiment bude rozebrán ve druhé části této diplomové práce.Experiment se zabývá optimalizací plastové krytky pro tlumič pérování, jehož designem seautor zabývá v rámci svého profesního zaměření. V praktické části byly jednotlivé faktoryměřeny a jejich závislosti hodnoceny. Závěrem byla jednotlivá měření zohledněna ve finálníverzi designu pro daný produkt a porovnána s očekáváními.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deal with the design of experiment (DOE), focusing on plastic bumpercap design. Aim of the diploma thesis is the usage of the Design of experiment method atproduct design or its optimization. The thesis describes the approach of the method itself,key factors research and its determination, its boundary conditions, by using the Minitabsoftware. The theoretical part consist of individual parts of DOE process. The experimentitself is to be solved in a second part of the thesis. The experiment deals with an optimizationof the plastic bumper cap for a shock absorber, whose design definition being part of author'sprofessional focus. In a practical part of the thesis, the each individual factors were measureand its correlations evaluated. At the end, all the measured factors were consider in a finaldesign definition, key characteristic measured and results compared with the expectations.en
dc.description.mark
dc.format74
dc.format.extent1
dc.identifier.signatureV 201900510
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152454
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1) Dohnal G. Základy navrhování průmyslových experimentů (DOE). Praha:Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, 2014. 2) Michálek J. Navrhování a vyhodnocování experimentů (DOE). Brno:AVČR, 2010 3) Montgomery D.C. Design and Analysis of Experiments, 5. vydání, New York: Arizona State University, 2001.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPrůmyslový experimentcs
dc.subjectDesign of experimentscs
dc.subjectplastová krytkacs
dc.subjectMinitabcs
dc.subjectDOEcs
dc.subjectfaktorycs
dc.subjectDesign of experimenten
dc.subjectplastic bumper capen
dc.subjectMinitaben
dc.subjectfactorsen
dc.subject.verbispackaging designen
dc.titleVyužití metody plánovaného experimentu k návrhu vhodného designu plastové krytkycs
dc.titleDesign of experiment as a tool to optimize a plastic bumper capen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePIS
local.degree.programmePrůmyslové inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3957
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000434
local.identifier.stag37984
local.identifier.verbiskpw06581126
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo510
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:04cs
local.verbis.studijniprogramKHT Průmyslové inženýrství/Produktové inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Maruska.pdf
Size:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vedouci.maruska.pdf
Size:
868.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponent.maruska.pdf
Size:
473.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.maruska.pdf
Size:
424.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP