Tvorba databázových podkladů pro konstrukci speciálních protichemických a protibiologických ochranných oděvů

Title Alternative:Database formation for construction of special antichemical and antibiological protective clothes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou databázových podkladů pro konstrukci ochranných oděvů, jako jsou jednoúčelové ochranné oděvy, přetlakové oděvy aj. První část této práce se zabývá srovnáním oděvní a technické konfekce, jejími vlastnostmi a rozdělením těchto výrobků z hlediska použití. Druhá část práce popisuje tvarovou analýzu jednotlivých typů ochranných oděvů a jejich součásti a prostředky. V třetí části byly navrhnuty základy konstrukčního řešení pro vybrané typy ochranných, protichemických a protibiologických oděvů. Závěr práce je zaměřen na zpracování databázových podkladů ochranných oděvů v systému PDS TAilor
This thesis is about formation of database basis for the construction protecting garments as are disposable protecting garments, pressure garments etc. First part of this work is about similarity fashion and technical confection, their properties and separation of these products from usadge. Second part of this work represents forming analyse of separate types protecting garments, their components and resources. In third part had been projected elements of solution for contruction of selected types of protecting special chemical splash and untibiological garments. The end of this work pointed for the treatment database basic protecting garments in system PDS TAilor.
Description
katedra: KKV; přílohy: CDROM; rozsah: 42s, 11s. obr., 13s. příloh,
Subject(s)
konstrukce střihu, protichemický ochranný oděv, protibiologický ochranný oděv, čsn - en, PDS tailor, CAD, databáze, construction of cut, untibiological suit, chemical splash suit, čsn - en, PDS tailor, CAD, databáze
Citation
ISSN
ISBN