Motorická výkonnost v před a postcovidovém období u pubescentních chlapců

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnání motorické výkonnosti pubescentních chlapců na vybrané ZŠ, v před a postcovidovém období v letech 2018-2019 a 2021-2022. Vybranou školou je ZŠ Dr. E. Beneše, která spolupracuje s Bruslařským klubem Mladá Boleslav a vysoké procento žáků je jeho členem. Pro účely diplomové práce je využito 6 výkonnostních testů z testové sestavy Sazka Olympijského víceboje (dříve OVOV) z projektu Odznak všestrannosti. Vybrané testy jsou výkonnostně a zdravotně orientované. Data, která jsou uváděna v této práci, jsou poskytnuta výše uvedenou ZŠ, která si dlouhodobě eviduje záznamy o výkonech svých žáků. Z analýzy motorické výkonnosti žáků na vybrané ZŠ jsou výsledky porovnávány v před covidovém období (2018-2019) a v postcovidovém období (2021-2022). Ze zpracovaných dat jsou vyvozeny závěry ohledně vlivu pandemie COVID-19 na výkonnost žáků. Uvedené výsledky jsou porovnávány se dalšími studiemi, které se zabývají stejnou problematikou. Na závěr jsou data uvedené ZŠ komparovány s dostupnými výsledky motorické výkonnosti v České republice - Sazka Olympijským vícebojem.
The aim of this thesis is to create an analysis of the motor performance of boys at opted Primary school during pre and postcovid period 2018-2019 and 2021-2022. Opted Primary school of Dr. E. Beneš, which cooperates with the Skating Club of Mladá Boleslav and whose members are largely made up of pupils of this school. For the purpose of this thesis, 6 performance tests from the Sazka Olympijský víceboj (Sazka Olympic all-around bet) - formerly OVOV - test set from the project Odznak všestrannosti (Badge of Versatility) were used. The selected tests are performance-oriented as well as health-oriented. The data presented in this work were provided by the aforementioned primary school which keeps a long-term record of the performance of its pupils. The analysis of pupils' motor performance is the result of comparing the data obtained in the pre-covid period (2018-2019) with the data obtained in the post-covid period (2021-2022). The conclusions are drawn from the processed data on the effect of COVID-19 on pupils' performance. These results are compared with other studies dealing with the same issue. In the conclusion, the results of the elementary school concerned are compared with motor performance of the available Czech Republic statistics - Sazka Olympijský víceboj.
Description
Subject(s)
Motorická výkonnost, pubescent, COVID-19, testová sestava, hokejový klub
Citation
ISSN
ISBN