Nadace rodiny Liebiegů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nadacemi, jež byly v průběhu devatenáctého století a první poloviny 20. století zakládány v Liberci členy rodiny Liebiegů. Na základě dostupné literatury a především pramenů uložených v SOkA Liberec, byl vypracován katalog nadací. Práce je zaměřena na sociální nadace rodiny Liebiegů, sloužící k podpoře potřebných liberecký občanů. Katalog obsahuje názvy nadací, jméno jejich zakladatele, datum vzniku, účel a další informace získané z archivních materiálů.
The main topic of this bachelor thesis are the foudation, which were founded by members of the family Liebieg in Liberec during 19. century and in the first half of the 20. century. The work is based on available literature and archival sources, which are deposited in SOkA Liberec. It presents the catalogue of social foudantion, which served to promote needed citizens of Liberec. The catalogue contains informations of titles of foundation, the names of founders, dates of foundation, their purposes and further information collected of the archival material.
Description
Subject(s)
nadace, Liberec, Liebieg, sociální, nemoc, nouze, foundation, Liberec, Liebieg, social, illness, poverty
Citation
ISSN
ISBN