Výtvarné techniky v hodinách VV na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Art techniques in art lessons at primary schol
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Summary: Graphic Techniques in art lesson on the 1 st grade of primary school. Diploma work engages in graphic techniques, their exploiting and extent on the 1st grade of primary school. Theorethic part acquaints clooser with single techniques, which is posssible to use in art lessons. Practical part contains inquiry, intented on exploiting of each techniques, by means of questionnaires, analysing thematic ilans, reasons for useing single techniques. Part of diploma work are also methodic work sheets with instructions and exploiting single techniques.
Diplomová práce se zabývá výtvarnými technikami, jejich využitím a rozsahem na 1. stupni ZŠ. V teoretické části blíže seznamuje s jednotlivými technikami, které lze ve výtvarné výchově použít. Následuje šetření pomocí dotazníků pro učitele a pro žáky, analýzy tematických plánů dle kterých by se mělo zjistit, které techniky jsou nejvíce využívané, které nejméně a proč. Součástí diplomové práce jsou i metodické pracovní listy s návody a využitím jednotlivých technik.
Description
katedra: KPV; rozsah: 139 str.
Subject(s)
grafické techniky, techniky kresby, techniky malby, prostorová a plastická tvorba, rámcový vzdělávací program
Citation
ISSN
ISBN