Uplatnění čtenářských strategií při práci s pohádkou

dc.contributorKonvalinková Jana, MgA. Ph.D. : 56569
dc.contributor.advisorVykoukalová Věra, PhDr. Ph.D. : 54858
dc.contributor.authorZahradníková, Klára
dc.date.accessioned2019-09-23T06:58:09Z
dc.date.available2019-09-23T06:58:09Z
dc.date.committed2019-5-24
dc.date.defense2019-08-28
dc.date.submitted2018-4-11
dc.date.updated2019-8-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractKaždodenní život vyžaduje potřebu čtení. Děti většinou začínají číst až ve škole. Je však třeba začít rozvíjet předčtenářské dovednosti již v mateřské škole. Vhodným prostředkem k tomu jsou čtenářské strategie. V práci jsou představeny základní pojmy týkající se čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, čtenářských dovedností a strategií a jejich charakteristiky. Dále se práce věnuje konkrétním čtenářským strategiím dobře využitelným při práci s dětmi předškolního věku a vhodným textům k rozvíjení jednotlivých strategií v mateřských školách. V praktické části práce předkládá v rámci akčního výzkumu konkrétní příklady toho, jak se strategiemi pracovat, modifikovat je pro různé věkové skupiny dětí a také výsledky, které tento výzkum přinesl.cs
dc.description.abstractEveryday life requires the need for reading. Children usually start reading at school. But does it mean that start developing reading skills based on reading strategies already in kindergarten is so soon? I don´t think so. Children learn their reading strategies gradually and they can develop them with our help even if they can´t read themselves.The bachelor thesis is initiated by the characteristics of basic concepts related to reading literacy, reading skills and strategies. It also deals with specific reading strategies applicable to work with pre-school children and appropriate texts to develop individual strategies in kindergartens. In the practical part of the action research, presents concrete examples of how to work with strategies, modifying them for different age groups of children and also the results that this research has brought.en
dc.description.mark
dc.format71 s. (94 395 znaků)
dc.format.extent1 disketa
dc.identifier.signatureV 201901210
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153652
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBŘEZINOVÁ, Ivona. Teta to plete. [1]. Praha: Albatros, 2004, 58 s. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-00-01365-7.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonČERNÁ, Olga. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-802-6207-207.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonNEZVALOVÁ, Danuše. Akční výzkum ve škole. PEDAGOGIKA [online]. 2003, 3, 300-308 [cit. 2018-03-25]. ISSN 2336-2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1942&lang=cs
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonROBB, Laura. Reading strategies that work: teaching your students to become better readers. New York: Scholastic Professional Books, c1996. ISBN 05-902-5111-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonTHOROVÁ, Kateřina. 2015 Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Psyché (Grada). ISBN 978-80-262-0714-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonTOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectčtenářská gramotnostcs
dc.subjectčtenářské strategiecs
dc.subjectdítě předškolního věkucs
dc.subjectakční výzkumcs
dc.subjectpohádkacs
dc.subjectreading literacyen
dc.subjectreading strategiesen
dc.subjectpreschool childen
dc.subjectaction researchen
dc.subjectfairy taleen
dc.subject.verbisděti předškolního věkucs
dc.titleUplatnění čtenářských strategií při práci s pohádkoucs
dc.titleThe application of reading strategies when working with the fairy taleen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000460
local.identifier.stag38407
local.identifier.verbiskpw06583380
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1210
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:31cs
local.verbis.studijniprogramKPP Specializace v pedagogice/Učitelství pro mateřské školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Zahradnikova_.pdf
Size:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Zahradnikova.pdf
Size:
324.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Zahradnikova.pdf
Size:
308.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Zahradnikova.pdf
Size:
242.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP