Vliv vlhkosti na tepelně-izolační vlastnosti tkanin pro pracovní oděvy

Title Alternative:Influence of the humidity on thermal insulating qualities of fabric for work clothes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work deals with the problem of the influence of moisture on thermal insulating qualities of fabric which are used for outdoor work clothes. The dependence of the values of heat conductivity on uncreasing moistening of fabric was measured and how big the diference of the values between various fibril type is. The influence of some parameters of fabrics on these values was examined too.The measured was done with the apparatus Alambeta and the values obtained this way demonstrate well the course of changes. In theoretical part the thermo-physical comfort and some knowledge concerning the topic are describe, including the types of apparatus used for measurements. For better summary of the results was completed by measurement of the intake lenght by the used fabrics.
Tato diplomová práce řeší problém vlivu vlhkosti na tepelně-izolační vlastnosti textilií používaných na pracovní oděvy. Bylo měřeno jak se mění hodnoty tepelné vodivosti s rostoucím zavlhčením textilie a jaký je rozdíl v těchto hodnotách mezi různými vlákennými typy tkanin. Byl zkoumán i vliv parametrů tkanin na tyto hodnoty. Měření bylo prováděno na přístroji Alambeta a hodnoty takto získané dobře znázorňují průběh změn tepelné vodivosti. V teoretické části je popsán termofyziologický komfort a poznatky související s danou problematikou, včetně užívaných typů přístrojů a změny v textilii vlivem sorpce kapalné vlhkosti. Pro lepší možnost shrnutí výsledků a vlivu struktury na sorpční vlastnosti textilie bylo měření doplněno měřením výšky vzlínání kapaliny u konkrétních tkanin.
Description
katedra: KTM; přílohy: CD ROM; rozsah: 75 + 25
Subject(s)
heat conductivity, heat resistivity, work clothes, influence of humidity, tepelná vodivost, tepelný odpor, pracovní oděvy, vliv vlhkosti
Citation
ISSN
ISBN