Struktura sportovních zájmů a pohybových aktivit žáků 9. tříd ZŠ v ČR

Title Alternative:Structure of sport interests and kinetic activities of pupils in 9th year of primary school in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis focuses on the structure of movement and athletic activities of 9th grade students at selected elementary schools in Prague and Aš. The output is the overall picture of movement activities of children, the comparison between each of the above mentioned locations as well as the comparison of the differences between the sexes. Furthermore, it provides the information about the participation of elementary school students in both organized and unorganized out-of-school activities. The conclusion, based on the evaluation of the results, is that the overall involvement of students in movement activities is insufficient in terms of the importance of movement for healthy development of an individual. Students from Prague are more involved in organized movement activities compared to the students in Aš and from the gender perspective boys are generally more active than girls.
Diplomová práce se zabývá strukturou pohybových aktivit a sportovních zájmů žáků 9. tříd na vybraných základních školách v Praze a v Aši. Výsledkem je celkový obraz pohybové aktivity dětí, srovnání jednotlivých měst a porovnání rozdílů mezi pohlavím. Dále poskytuje informace o účasti žáků základních škol v organizovaných i neorganizovaných mimoškolních aktivitách. Na základě vyhodnocení výsledků vyplynulo, že celkové zapojení žáků do pohybových aktivit je nedostatečné z hlediska významu pohybu pro zdravý vývoj jedince. Žáci z Prahy jsou více zapojeni do organizované pohybové činnosti než žáci v Aši a z hlediska pohlaví jsou celkově pohybově aktivnější chlapci než dívky
Description
katedra: KTV; rozsah: 62 s.
Subject(s)
movement activity, athletic activity, period of middle school age, pohybová aktivita, zájem, období středního školního věku
Citation
ISSN
ISBN