Konektivita vozů ŠKODA AUTO a.s.

dc.contributorKabátková Iva, Ing. : 66626
dc.contributor.advisorAntlová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 54781
dc.contributor.authorLožek, Martin
dc.date.accessioned2021-07-22T17:26:18Z
dc.date.available2021-07-22T17:26:18Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je konektivita vozů Škoda Auto. Vývoj nového softwaru, hledání a odstraňování chyb a vytváření vlastních testovacích scénářů. V teoretické části je představena společnost ŠKODA AUTO a.s., její počátky a vývoj v oblasti bezpečnosti. Následující část popisuje marketing a jeho vliv na vývoj bezpečnostních prvků a konektivity. Dále se práce zaměřuje na současnou analýzu konektivity automobilů, propojení jednotky infotaimentu se Smartphonem, diagnostické nástroje a vývoj aplikací. V praktické části autor čerpal informace z vlastních zkušeností, které získal během stáže ve společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. Úvodní pasáž představuje společnost a její zaměření. Následně je provedena analýza marketingové komunikace v oblasti podpory aplikace Škoda Connect a proces implementace nových prvků do vozů Škoda Auto. Závěrečná kapitola se věnuje vytváření vlastních testovacích scénářů a následného shrnutí.cs
dc.description.abstractThe content of this bachelor's thesis is the connectivity of Škoda Auto cars. Developing new software, finding and troubleshooting, and creating your own test scenarios. The theoretical part introduce the company ŠKODA AUTO a.s., its beginnings and development in the field of safety. The following section describes marketing and its impact on the development of security features and connectivity. Furthermore, the work focuses on the current analysis of car connectivity, the connection of the infotainment unit with the Smartphone, diagnostic tools and application development. In the practical part, the author drew information from his own experience, which he gained during an internship at Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. The introductory passage presents the company and its focus. Subsequently is performed an analysis of marketing communication in the area of Škoda Connect application support and the process of implementing new elements into Škoda Auto cars. The final chapter is devoted to creating your own test scenarios and summary.en
dc.description.mark
dc.format56 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202102802
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160274
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparSODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ.2010.~ Informační systémy v podnikové praxi: principy, metodiky, architektury. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 501 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-251-2878-7par parBASL, Josef a Hana KLČOVÁ. 2011. Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 150 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-7431-045-4.~par parWU, Stephen S. 2014. A legal guide to enterprise mobile device management: managing bring your own device (BYOD) and employer-issued device programs. 1. vyd., ABA, 144 stran. ISBN 16- 272-2183-2par parSCHLAGER Ronald. 2013. Selecting Mobile Device Management Systems: Practical Functions, Tips and Checklist, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1.0 edition, ISBN-13: 978-1482003703par parKonzultant: Ing. Lubomír Stejskalpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectMarketingová komunikacecs
dc.subjectTestcasecs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectŠKODA AUTOcs
dc.subjectŠkoda Connectcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectMarketing Communicationen
dc.subjectTestcaseen
dc.subjectTestingen
dc.subjectŠKODA AUTOen
dc.subjectŠkoda Connecten
dc.titleKonektivita vozů ŠKODA AUTO a.s.cs
dc.titleConnectivity of cars ŠKODA AUTO a.s.en
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMI
local.degree.programmeSystémové inženýrství a informatika
local.degree.programmeabbreviationB6209
local.department.abbreviationKIN
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000018
local.identifier.stag42322
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis504c856a-fcb4-4ec0-acb7-766b28c2df10
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2802
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Martin_Lozek.pdf
Size:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP2021_Lozek.pdf
Size:
583.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponentsky_posudek_BP_2021_Lozek.pdf
Size:
608.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP