Analýza trhu se solárními panely

Title Alternative:The market analysis of solar panels
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this dissertation is analyzing the market with solar energy partly worldwide but mainly in the Czech Republic. The first chapter includes problems of this sphere of business, effect of its expansion and introduces with program 21st century. The second chapter contains theoretical part, which deals with characteristic of solar energy, solar technology and includes ways of usage these equipment. Then follow practical part, which contains market analysis. First is market analysis in the world, then in the Czech Republic and subsequently is described market in Germany. Dissertation contains relation between supply and demand and shows trend of this relation. At the close is suggested next possible future development of this branch and there is an illustration of usage of solar energy in practice.
Předmětem této diplomové práce je analyzovat trh se solární energií částečně z celosvětového hlediska, ale především v České republice. První kapitola této práce zahrnuje problematiku této oblasti, důsledky jejího rozvoje a seznamuje se zásadním programem 21. století. Druhá část je teoretická a zabývá se charakteristikou solární energie, solární techniky a zahrnuje i způsoby využití těchto zařízení. Následuje praktická část práce, která obsahuje rozbor trhu. Nejprve dochází k analýze trhu ve světě, poté se zaměřuje na Českou republiku a následně popisuje trh se solární energií v Německu. Práce zahrnuje také vztah nabídky a poptávky a nastínění směru vývoje tohoto poměru. V závěru je naznačen možný další vývoj tohoto odvětví a je zde uveden názorný příklad využití solární energie v praxi.
Description
katedra: KMG; rozsah: 78 s., 1 příloha
Subject(s)
solar energy, renewable resource of energy, solar collector, photovoltaic panel, solární energie, obnovitelný zdroj energie, solární kolektor, fotovoltaický panel
Citation
ISSN
ISBN