Vliv genderové nerovnosti na mezinárodní konkurenceschopnost Ománu

dc.contributor
dc.contributor.advisorKocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D. : 54827
dc.contributor.authorKleistner, Matyáš
dc.date.accessioned2022-07-29T04:31:18Z
dc.date.available2022-07-29T04:31:18Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-02
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce na téma vliv genderové nerovnosti na mezinárodní konkurenceschopnost Ománu je odpovědět na otázku, zda úroveň genderové nerovnosti (nebo rovnosti) ovlivňuje mezinárodní konkurenceschopnost, a to se zaměřením na vývoj a současnou situaci v Ománu. První část bakalářské práce je věnována teorii, kde jsou definovány pojmy gender obecně, genderová nerovnost a konkurenceschopnost. Dále jsou zde zmíněny indexy od Světového ekonomického fóra, které monitorují situaci genderové nerovnosti a konkurenceschopnosti v jednotlivých státech. V praktické části je pomocí regresní a korelační analýzy posuzován vztah mezi těmito proměnnými a následně je nastíněna situace ve světě z hlediska rovnosti pohlaví i konkurenceschopnosti s konkrétním pohledem na zmíněný Omán.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis on the impact of gender inequality on the international competitiveness of Oman is to address the question, whether the level of gender inequality (or equality) and affects the international competitiveness, with a special focus on the development and current situation in Oman. The first part of the bachelor thesis is devoted to the theory, where the concepts of gender in general, gender inequality and competitiveness are defined. Indexes from the World Economic Forum, which monitor the situation of gender inequality and competitiveness in individual countries, are also mentioned. The practical part uses regression and correlation analysis to assess the relationship between these variables and then outlines the situation in the world in terms of gender equality and competitiveness with a specific view of the Oman.en
dc.description.mark
dc.format50s
dc.format.extentGrafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202203919
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165936
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemGHOUSE, S. M., G. MCELWEE and O. DURRAH,~2019. Entrepreneurial Success of Cottage-based Women Entrepreneurs in Oman.~International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,~tp25tp(3): 480-498. ISSN 1355-2554. itemGHOUSE, S. M., G. MCELWEE, J.~MEATON~and O. DURRAH,~2017. Barriers to Rural Women Entrepreneurs in Oman.~International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,~tp3tp(6): 998-1016. ISSN 1355-2554. itemKHAN, F. and M. FERNANDEZ-CARAG,~2016. Gender Parity and Equality in the Sultanate of Oman: A Case in Education for the Gulf Cooperation Council Countries.~International Journal of Social Quality,~tp6tp(1): 67-86. ISSN 1757-0344. itemUNDP,~2020.~Gender Development Index (GDI)~[online]. New York,~USA: United Nations Development Programme~[cit. 2021-4-27]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi itemWB,~2021.~World Bank Open Data~[online]. Washington: The World Bank [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=OM itemWEF,~2021.~The Global Gender Gap Report 2021. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023 itemPROQUEST,~2021.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectGenderová nerovnostcs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectOmáncs
dc.subjectindexcs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectGender inequalityen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectOmanen
dc.subjectindexen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleVliv genderové nerovnosti na mezinárodní konkurenceschopnost Ománucs
dc.titleImpact of the Gender Gap on the International Competitiveness of Omanen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeMezinárodní ekonomické vztahy
local.degree.programmeabbreviationB0488A050006
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000181
local.identifier.stag43478
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701114
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3919
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ilovepdf_merged.pdf
Size:
1.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kleistner,_Matyas__posudek_vedouciho.pdf
Size:
144.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP