Srovnání strategií marketingové komunikace zahraničních dodavatelů společnosti MMB s.r.o.

Title Alternative:The comparison of marketing communication strategies of external suppliers of the company MMB s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis has been made for the company MMB s. r. o. This company is a retailer and service of Yamaha Motor Ltd. products and a wholesaler and retailer of equipment and clothing for riding a motorbike. In this thesis, the possible usage of marketing communication instruments is presented, afterwards there is a presentation of the company MMB s. r. o. and of its actual marketing communication activities and also the external suppliers are introduced. According to fulfilled questionnaires there are stated strategies of marketing communication of selected external suppliers and in the next step these strategies are compared. In the conclusion of this thesis there are proposed concrete devices of every marketing communication instrument which should the company MMB s. r. o. add to its wholesale marketing communication activities to be more global, competitive and to fasten its marketplace in this dynamically evolving branch of business.
Bakalářská práce byla vytvořena pro společnost MMB s. r. o.. Tato společnost se zabývá prodejem a servisem produktů značky Yamaha Motor Ltd. a také velkoobchodním a maloobchodním prodejem příslušenství a oblečení pro jízdu na motocyklu. V této práci je teoreticky předneseno možné využití nástrojů marketingové komunikace, následně je představena společnost jako taková, její dosavadní činnosti marketingové komunikace a její zahraniční dodavatelé. Podle vyplněných dotazníků jsou v práci uvedeny strategie marketingové komunikace vybraných zahraničních dodavatelů a následně jsou tyto strategie porovnány. V závěru této práce jsou navrženy konkrétní prostředky jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, které by společnost měla zařadit do své velkoobchodní činnosti marketingové komunikace, aby byla komplexnější, více konkurenceschopná a upevnila si své místo na trhu v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru.
Description
katedra: KMG; rozsah: 54 s. , 1 s. obr. příloh
Subject(s)
marketing, marketing communication, communication mix, personal selling, public relations, sales promotion, direct marketing, advertising, marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, osobní prodej, public relations, podpora prodeje, přímý marketing, reklama
Citation
ISSN
ISBN