Plánování a analýza investic ve vybraném podniku

Title Alternative:Planning and Investment Analysis in the Selected Company
Abstract
Diplomová práce se věnuje problematice investic, jejich plánování, hodnocení a analýze. V teoretické části práce je zaměřena pozornost na definování pojmu investice v několika pojetích, na stručné shrnutí procesu plánování investic a na strukturování investic. Dále jsou v teoretické části uvedeny způsoby financování investic, hodnocení ekonomické efektivnosti investic a metody hodnocení investic. Teoretické poznatky jsou dále aplikovány v praktické části práce, ve které je hodnocen reálný investiční projekt. V závěru práce jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stavu analýzy a hodnocení investic v daném podniku.
Description
92 s., 11 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
investments, economic efficiency, investice, investice$xfinancování, ekonomická efektivnost
Citation
ISSN
ISBN