Sledování výrobního procesu repasování

Title Alternative:Monitoring of process remanufacturing
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá repasováním elektrických posilovačů řízení v pobočce firmy TRW Automotive Czech, s. r. o., ve Frýdlantě v Čechách. Jejím cílem je vytvoření aplikace pro linku repasování elektrických posilovačů, která by uchovávala data získaná v rámci repasování a zjednodušila identifikaci EPS během procesu. V teoretické části práce je popsána historie vývoje řízení automobilu až k současně používaným technologiím. Je zde stručně popsána funkce a konstrukce dvou v současnosti nejpoužívanějších technologií a jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde vysvětleny důvody repasování a dosavadní postup repasování používaný ve firmě TRW Automotive Czech, s. r. o. Jsou představeny nevýhody současného systému a vysvětlen důvod vzniku výsledné aplikace. V praktické části je naprogramována zmíněná aplikace. Je popsána struktura programu stejně jako použité databáze. Poté následuje stručný návod k instalaci a obsluze.
Description
50 s., 2 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
motor vehicle driving, řízení motorových vozidel
Citation
ISSN
ISBN