Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode

Title Alternative:The Restitution after 1990 Illustrated by anExample of the Family of Des Fours-Walderode
dc.contributor.advisorLozoviuková, Kateřina
dc.contributor.authorValentová, Věra
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-04-26
dc.date.defense2012-06-04
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-02-10
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KHI; přílohy: CD; rozsah: 121s.cs
dc.description.abstractThe main aim of this bachelor´s thesis is to clarify the issue of property restitution to the general public. It informs about situation which started after the year 1989. That time members of aristocratic families started to return and they really wanted to restore what they owned before 1945. In my thesis I have also dealt with involving the Des Fours Walderode case and Karl Friedrich Des Fours Walderode. The thesis is logically divided into seven chapters, which are for its lucidity divided into several subchapters. The fundamental chapter consists of Restitution Disputes and its reflection in the press, where I analyzed the most widely read Czech newspapers and evaluated their attitudes concerning the discussed case. I did not evaluate only their attitudes, but also the frequency of articles about this dispute on their sites. This frequency was made up into the graph for its clarity.en
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti.Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, co jim před rokem 1945 patřilo.V bakalářské práci jsem se zabývala přiblížením případu Des Fours Walderode a obhajobou osobnosti Karla Friedricha Des Fours Walderode. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou pro svou přehlednost děleny ještě do několika podkapitol. Přitom stěžejní kapitolu tvoří Restituční spory a jejich odraz v tisku, kde rozebírám nejčtenější české noviny a hodnotím jejich postoj k probírané kauze. Nehodnotila jsem jen postoj, ale také četnost článků o probíhajícím sporu na jejich stránkách. Tu jsem pro přehlednost zpracovala do grafu.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12664
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectproperty restitutionen
dc.subjectaristocratic familiesen
dc.subjectkarl friedrich des fours walderodeen
dc.subjecthrubý rohozecen
dc.subjectrestitution disputesen
dc.subjectczech newspapersen
dc.subjectthe court caseen
dc.subjectthe nobilityen
dc.subjectrestituce majetkucs
dc.subjectšlechtické rodycs
dc.subjectkarl friedrich des fours walderodecs
dc.subjecthrubýcs
dc.subjectrohozeccs
dc.subjectrestituční sporycs
dc.subjectčeské novinycs
dc.subjectsoudní kauzacs
dc.subjectšlechtacs
dc.subject.verbismajetkové restitucecs
dc.titleRestituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderodecs
dc.title.alternativeThe Restitution after 1990 Illustrated by anExample of the Family of Des Fours-Walderodeen
dc.typeThesisen
local.departmentKHIcs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag24424
local.identifier.verbis463809
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:06:22cs
local.verbis.studijniprogramKHI Specializace v pedagogice/Historie se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_24424.pdf
Size:
795.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_24424.pdf
Size:
746 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_24424.pdf
Size:
127 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_24424.pdf
Size:
57.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby