Údržba textilního výrobku a jeho životnost

Title Alternative:THE MAITENANCE OF THE TEXTILE PRODUCT AND IT´S LIFESPAN
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis occupies with the evaluation of the textile lifetime period. The lifetime period is understood as the consumer using time according to time designed its production. The lifetime of products is generally defined at the beginning of the first part of the thesis. Next it is aimed to the textile goods. Visual aspect and comfort is affected by characteristics which are described in first part too. Then there is a describtion of visual characteristic of textile. These are the most influenced by maintenance. Measuring methods are also mentioned in this part. In the experimental part the lifetime period of the flanel bedlinen is examined. The questionnaire survey was made for gaining entry information. The chosen type of textile product was put to the test, similar to commonplace household maintenance. The wear hardness was observed and evaluated by the objective and subjective methods.The experimental data were statistically used. The lifetime period data of products gained after household using were achieved by combination of the subjective and objective evaluation.
Diplomová práce se zabývá hodnocením životnosti textilií. Životnost v této práci je chápána jako doba, po kterou spotřebitel užívá textilii v souladu, pro který byla textilie navržena. V první části práce je definována životnost výrobku obecně, dále je vztažena na textilní zboží. Vlastnosti ovlivňující vzhled a komfort textilií jsou popsány v první části práce. Poté následuje popis vzhledových charakteristik textilií, které nejvíce ovlivňuje údržba výrobku. Jsou zde popsány metody měření vzhledových a komfortních vlastností textilií. V experimentální části práce je prozkoumána životnost flanelového ložního prádla. Pro získání potřebných vstupních informací pro nastavení experimentu bylo provedeno dotazníkové šetření. Zvolený typ textilního výrobku byl podroben běžné domácí údržbě. Opotřebení textilií údržbou bylo sledováno a vyhodnoceno jak objektivní, tak subjektivní metodou. Data experimentální části práce byly statisticky zpracovány. Kombinací výsledků z objektivního a subjektivního hodnocení byl získán údaj o životnosti výrobku po domácí údržbě.
Description
katedra: KHT; rozsah: 82 s.
Subject(s)
lifetime period, lumpiness, maintenance, laundering, colorfasting, comfort of textiles, životnost textilií, žmolkovitost textilií, údržba, praní, stálobarevnost, komfort textilií
Citation
ISSN
ISBN