Penzijní připojištění se státním příspěvkem versus důchodové pojištění

Title Alternative:Pension Insurance versus Supplementary Pension Insurance with State Contribution
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of diploma work "Pension Insurance versus Supplementary Pension Insurance with State Contribution" deals with problems of pension security scheme in Czech Republic. The aim of this work is a theoretical and practical comparison of private pension insurance and supplementary pension insurance including calculation. The next object is to provide current information in the Czech market and select best products on the basis of determined information from different sources. The whole work should solve to think hard about future development of pension security scheme. The text of diploma work is divided into two essential parts. The theoretical part is focused on pension system of the Czech Republic, in particular on the 3rd pillar of this system, mainly on supplementary pension insurance and private pension insurance. The application part includes current information about the market of both products which can help better understanding of the theme. The conclusion of this work contains evaluation of results and the authors' position to the future development of pension security scheme.
Diplomová práce na téma "Penzijní připojištění se státním příspěvkem versus důchodové pojištění" se zabývá problematikou zabezpečení na stáří v České republice. Cílem této práce je porovnat produkty penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého důchodového pojištění jak teoreticky, tak i v praktických příkladech. Cílem je i poskytnutí aktuálních informací na českém trhu včetně výběru nejlepších produktů na základě zjištěných informací z různých zdrojů. Celá práce má také posloužit k zamyšlení se nad budoucím vývojem zabezpečení se v důchodovém věku. Text diplomové práce je rozčleněn do dvou základních částí. V teoretické části je popsán důchodový systém České republiky, přičemž je největší důraz kladen na 3. pilíř tohoto systému, zejména pak na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé důchodové pojištění. V aplikační části jsou uvedeny aktuální informace o trhu s oběma produkty a výpočty, které pomohou hlouběji proniknout do této problematiky. Závěrečná část diplomové práce obsahuje zhodnocení výsledků činnosti a názor autora na řešení zabezpečení na stáří v budoucnosti.
Description
katedra: KPO; rozsah: 104 s. (153 967 znaků)
Subject(s)
pension security scheme, pension insurance, supplementary pension insurance with state contribution, pension fund, statute, pension plan, state contribution, tax advantage, zabezpečení na stáří, důchodové pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní fond, statut, penzijní plán, státní příspěvek, daňové zvýhodnění
Citation
ISSN
ISBN