Návrh a realizace systému pro potlačení kmitání piezoelektrického ohybového aktuátoru

Title Alternative:Design and realization of the system for controlling the vibrations of bending piezoelectric actuator
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na systém semiaktivního tlumení vibrací který se skládá z piezoelektrického převodníku(aktuátor), vyrobeného ho z keramiky PZT a připojeného ke zpětnovazebnímu elektronickému obvodu s operačním zesilovačem. Elektronický obvod s operačním zesilovačem realizuje zápornou kapacitu a jeho funkcí je řídit elastické vlastnosti keramiky které lze popsat pomocí Youngova modulu. Citlivým nastavením zpětnovazebního obvodu lze dosáhnout poklesu efektivní dynamické hodnoty Youngova modulu. To v konečném důsledku znamená větší útlum přenosu vibrací skrz piezoelektrický materiál. Cílem bakalářská práce je zjistit chování systému semiaktivního tlumení vibrací ve frekvenční oblasti pokrývající rezonanční frekvenci aktuátoru a zhodnotit jeho výsledky .
Thesis is focused on system for semiactive vibration. System consist of a piezoelectric transducer made of PZT ceramics connected to feedback electronics circuit with operational amplifier. Feedback electronics circuit with operational amplifier realising negativ capacity and his function is controll elastic properties described by Young´s modul. It´s possible to achieve a reduction of efective dynamic value of the Young´s modulus by sensitive setting the proper feedback circuits parameters. Finnaly, the transmission of vibrations through piezoelectric actuator is markedly decreased. The main objektive od this Thesis is to find out form of system for semiactive vibration in frequency band cover resonance frequency of actuator and strike a his balance .
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 38
Subject(s)
piezoelektrický rezonátor, semiaktivní tlumení vibrací, obvod se zápornou kapacitou, piezoelectric resonator, semiactive vibration, circuit realising negativ capacity
Citation
ISSN
ISBN