Financování rozvoje venkova a zemědělství

Title Alternative:Funding of Regional Development and Agriculture
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My diploma thesis deals with a topic of the Funding of the Regional Development and Agriculture with a view to an issue of the common agriculture policy that deals with this issue in a complex way. In this diploma thesis, I´m describing also some basic information about the regional policy. The diploma thesis is divided into three parts. The first and the second part characterize the theory of the Common agriculture policy. The third and also practical part deals with a request for a Single Area Payment Scheme and it also deals with my preparing project. The aim of my diploma thesis is to understand the funding of a regional development and agriculture and to find some possibilities of using the rihgt subsidiaries in which a requester would be interested. Consequently my aim is to realize a request for the concrete type of the subsidy.
Diplomová práce se zabývá tématem financování rozvoje venkova a zemědělství se zaměřením na Společnou zemědělskou politiku, která se dané problematice komplexně věnuje. Rozvoj venkova podporuje také Regionální politika, o níž jsou uvedeny základní skutečnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První a druhá kapitola charakterizuje teorii Společné zemědělské politiky, třetí praktická část je zaměřena na žádost o Jednotnou platbu na plochu a na přípravu projektu. Cílem mé diplomové práce je porozumět problematice financování rozvoje venkova a zemědělství, ověřit možnosti využívaní podpor, které se mě jako žadatele týkají a následně realizovat žádost o daný typ dotace.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 87 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
czech republic, subsidiary, european agricultural fund for development of regional development, european union, funding of regional development and agriculture, fund, single area payment scheme, leader, instruments of price mechanism, instruments of regulation mechanism, operation program, axis, pillar, program period, project, program of rural development, regional policy, common market organisation, the state agricultural intervention fund, common agriculture policy, agriculture market, request, česká republika, dotace, evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, evropská unie, financování rozvoje venkova a zemědělství, fond, jednotná platba na plochu, leader, nástroje cenového mechanismu, nástroje regulačního mechanismu, operační program, osa, pilíř, programové období, projekt, program rozvoje venkova, regionální politika, společná tržní organizace, státní zemědělský intervenční fond, společná zemědělská politika, zemědělský trh, žádost
Citation
ISSN
ISBN