Komfort sedacího nábytku ve veřejném sektoru

Abstract
Cílem této bakalářské práce je najít nejkomfortnější materiál z pohledu tepelné jímavosti, tepelné vodivosti, tepelného odporu a porovnat naměřené hodnoty přístrojem alambeta se subjektivními názory respondentů. dále lze vyhodnotit cenovou nabídku jednotlivých materiálů.
The aim of this work is to find the most comfortable material for thermal capacity, thermal conductivity, heat resistance, and compare measured values of the device alambeta the subjective opinions of respondents. You can also evaluate quotation of materials.
Description
Subject(s)
Komfort, sedací nábytek, tepelná jímavost, tepelný odpor, tepelná vodivost, Comfort, seating, thermal capacity, thermal resistance, thermal conductivity
Citation
ISSN
ISBN